Tööaja registreerimine
Värskendatud üle nädala tagasi

1) Valid vasaku (tööaja alustamine) või parema (töötaja lõpetamine) klahviga kas soovid tööaega alustada või lõpetada

2) Registreerid sõrmejälje, näo või kiibi ning tööaeg algab/lõppeb

Kui ununes valik teha, küsib seade kas soovid alustada või lõpetada tööaega. Vali alla/üles klahviga ning vajuta M/OK.

Kas see vastas teie küsimusele?