Kõik kollektsioonid
Biomeetriline seade
Sõrmejälje, näo ja kiipkaardi lisamine
Sõrmejälje, näo ja kiipkaardi lisamine
Värskendatud üle nädala tagasi

1) Vali menüüs User Mgt ja vajuta M/OK

2) Vali All User ja vajuta M/OK

3) Vali kasutaja ja vajuta M/OK

4) Vali Edit ja vajuta M/OK

5) Vali Fingerprint sõrmejälje, Face näo, Badge Number kiibi ja Password parooli sisestamiseks

6) Järgi lugeri juhiseid ning nägu, sõrmejälg, kiib või parool saavad lisatud

Igal töötajal saab lugeris olla korraga 1 nägu, 10 sõrmejälge, 1 kiip ja 1 parool.

Kas see vastas teie küsimusele?