WIFI ühendamine
Värskendatud üle nädala tagasi

1) Nooleklahve kasutades vali COMM menüü ning vajuta M/OK

2) Vali Wireless Network ning vajuta M/OK

3) Vali WIFI võrk ning vajuta M/OK

4) Sisesta parool ning vajuta M/OK

NB! Parema noole vajutus muudab sisestustüüpi numbrite, suurte tähtede, väikeste tähtede ja sümbolite vahel. Kui midagi sai valesti sisestatud, vajuta vasakut noolt ja kustub viimati sisestatud number/täht/sümbol.

Kui WIFI ühendamine õnnestus ütleb seade WIFI võrgu nime taga Connected, kui sai sisestatud vale parool, jääb seade Connecting staatusse.

Kas see vastas teie küsimusele?